Tạo Địa Chỉ Email Chính Cho Mail iCloud

Tạo Địa Chỉ Email Chính Cho Mail iCloud IONEVN

Để sử dụng được Mail iCloud, bạn phải tạo địa chỉ email iCloud chính trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac. Để biết tổng quan về những việc bạn có thể xem hướng dẫn cùng IONE VN làm với Mail và iCloud, hãy xem Gửi Và Nhận Mail iCloud Trên Mọi Thiết Bị Cũng Như Cập Nhật Cài Đặt Mail.

Tạo Địa Chỉ Email Chính Cho Mail iCloud IONEVN

Nếu bạn đã có địa chỉ email @icloud.com (hoặc @me.com hoặc @mac.com), hãy xemThiết lập Mail iCloud trên mọi thiết bị của bạn.

Tạo Địa Chỉ Mail iCloud Chính Trên iPhone, iPad Hoặc iPod Touch

 1. Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, vào Cài Đặt > [tên bạn] > iCloud.
 2. Bật Mail iCloud (hoặc Mail), sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo địa chỉ Mail iCloud.Nếu không thấy hướng dẫn trên màn hình sau khi bật Mail iCloud trên iPhone, iPad hoặc iPod touch thì có nghĩa là bạn đã có địa chỉ email iCloud chính.

Tạo Địa Chỉ Mail iCloud Chính Trên Máy Mac

 1. Trên máy Mac, thực hiện một trong những thao tác sau:
  • macOS Ventura: Chọn menu Apple  > Cài Đặt Hệ Thống, nhấp vào [tên bạn] ở đầu thanh bên, nhấp vào iCloud ở bên phải, nhấp vào Mail iCloud, rồi nhấp vào Bật.
  • macOS 12 trở về trước: Chọn menu Apple > Tùy Chọn Hệ Thống, nhấp vào ID Apple, nhấp vào iCloud, rồi chọn Mail iCloud (hoặc Mail).
 2. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tạo địa chỉ Mail iCloud.Nếu không thấy hướng dẫn trên màn hình sau khi bật Mail iCloud trên máy Mac thì có nghĩa là bạn đã có địa chỉ email iCloud chính.

Sau khi thiết lập địa chỉ email @icloud.com thì ngoài ID Apple, bạn có thể dùng địa chỉ này để đăng nhập vào iCloud.com và các thiết bị. Hãy xem Sử Dụng ID Apple Với iCloud.

Thiết lập Mail iCloud trên mọi thiết bị của bạn

Sau khi tạo địa chỉ Mail iCloud chính, bạn có thể sử dụng Mail iCloud trên iCloud.com và trên iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac, cũng như máy tính chạy Windows. Để biết tổng quan về những việc bạn có thể làm với iCloud, hãy xem Gửi Và Nhận Mail iCloud Trên Mọi Thiết Bị Cũng Như Cập Nhật Cài Đặt Mail. Nếu đăng ký iCloud+, bạn cũng có thể thiết lập tên miền email tùy chỉnh để cá nhân hóa Mail iCloud.

Ghi chú: Hãy nhớ đăng nhập bằng cùng một ID Apple trên mỗi thiết bị. Nếu có thiết bị chưa đăng nhập bằng ID Apple hoặc đã tắt Mail iCloud, bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận email từ địa chỉ Mail iCloud trên các thiết bị đó. Nếu thiết bị đã tắt iCloud Drive, cài đặt Mail sẽ không được cập nhật trên các thiết bị đó.

Thiết lập Mail iCloud trên iPhone, iPad hoặc iPod touch

 1. Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, hãy vào Cài Đặt > [tên của bạn] > iCloud.
 2. Nếu bạn muốn gửi và nhận Mail iCloud trên thiết bị, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • iOS 16, iPadOS 16 trở lên: Chạm vào Mail, rồi bật Sử dụng trên [thiết bị] này.
  • iOS 15, iPadOS 15 trở về trước: Bật Mail iCloud (hoặc Mail).
 3. Nếu bạn muốn cập nhật cài đặt Mail trên các thiết bị của mình, hãy bật iCloud Drive. Các cài đặt sau luôn được cập nhật:
  • Thứ tự hộp thư (cho tất cả thiết bị iOS và iPadOS)
  • Gợi ý địa chỉ email (cho tất cả thiết bị iOS, iPadOS và macOS)
  • VIP (cho tất cả thiết bị iOS, iPadOS và macOS)
 4. Để xem Mail iCloud, hãy mở ứng dụng Mail. Chạm vào một hộp thư hoặc thư mục trong phần iCloud.

Cài đặt Mail iCloud trên máy Mac

 1. Trên máy Mac, thực hiện một trong những thao tác sau:
  • macOS Ventura: Chọn menu Apple  > Cài Đặt Hệ Thống, nhấp vào [tên bạn] ở đầu thanh bên, rồi nhấp vào iCloud ở bên phải.
  • macOS 12 trở về trước: Chọn menu Apple  > Tùy Chọn Hệ Thống, nhấp vào ID Apple, rồi nhấp vào iCloud.
 2. Nếu bạn muốn gửi và nhận Mail iCloud trên máy Mac, hãy nhấp vào Mail iCloud, rồi nhấp vào Bật hoặc chọn Mail iCloud (hoặc Mail).
 3. Nếu bạn muốn cập nhật cài đặt Mail trên các thiết bị của mình, hãy nhấp vào hoặc chọn iCloud Drive, nhấp vào Tùy Chọn, rồi chọn Mail. Các cài đặt sau luôn được cập nhật:
  • Người gửi bị chặn (cho tất cả thiết bị macOS)
  • Gợi ý địa chỉ email (cho tất cả thiết bị iOS, iPadOS và macOS)
  • Gắn cờ tên (cho tất cả thiết bị macOS)
  • Các quy tắc Mail (cho tất cả thiết bị macOS)
  • Chữ ký (cho tất cả thiết bị macOS)
  • Hộp thư thông minh (cho tất cả thiết bị macOS)
  • VIP (cho tất cả thiết bị iOS, iPadOS và macOS)
 4. Để xem Mail iCloud, hãy mở ứng dụng Mail. Nhấp vào một hộp thư hoặc thư mục trong phần iCloud.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng ứng dụng Mail trên máy Mac, hãy xem Hướng Dẫn Sử Dụng Mail cho máy Mac.

Thiết lập Mail iCloud trên máy tính chạy Windows của bạn

Hãy xem bài viết Thiết lập Mail, Danh Bạ Và Lịch iCloud trong Outlook trên máy tính Windows trong Hướng Dẫn Sử Dụng iCloud cho Windows.

Sử dụng Mail iCloud trên iCloud.com

Bạn có thể truy cập vào Mail iCloud thông qua trình duyệt web trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính.

 • Truy cập vào icloud.com/mail và đăng nhập bằng ID Apple của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *