Giới Thiệu IONE VN

IONE VN ( IONE VIệt Nam) mục đích hình thành là đem đến cho người Việt Nam tốt nhất về những sản phẩm và thông tin về công nghệ, giải trí mới nhất tới đông đảo công chúng và những người yêu công nghệ. Chúng tôi đang trong giai đoạn phát triển và hướng tới một IONE VN dẫn đầu xu thế tại Việt Nam