Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Đối với các sản phẩm iPhone, iPad, Mac khách hàng được đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất.

Hàng đã mua không được trả lại.